barbara

Zewnętrzny główny księgowy

Barbara Dudek

Jestem Głównym Księgowym z 30 - letnim stażem na stanowiskach kierowniczych.

Przez lata doświadczeń moja praca nastawiona jest na poprawną ewidencję księgową w powiązaniu z klasyfikacją podatkową, zgodną z obowiązującymi standardami i przepisami w tym zakresie.

Posiadam solidne doświadczenie w sprawozdaniach księgowo - finansowych i podatkowych. Współpraca z top - audytorami i doradcami podatkowymi wniosła w moje doświadczenie solidne podstawy znajomości przepisów jak również umiejętność ich czytania.

W pracy nowoczesnego księgowego niezbędna jest biegła znajomość MS Office, oraz znajomość systemów ERP, SAP i innych wspierających systemów biznesowych.

Posiadam doskonałe umiejętności w zarządzaniu projektami oraz pracą w zespole poprzez rozwiązywanie problemów i poprawianie komunikacji, niejeden projekt biznesowy i rachunkowy ukończyłam z sukcesem.

Praktyka

Moja praktyka zawodowa to projekty i czynności rachunkowo-podatkowe

które nadzorowałam i wprowadzałam razem z zespołem. Między innymi:

 • Organizacja Shared Services Center i wprowadzenie procesów księgowych i podatkowych.

 • Prowadzenie ksiąg dla Spółek zależnych, w zakresie Finansów, Podatków, Audytu, Konsolidacji i Rachuby.

 • Przygotowanie nowych procedur podatkowych w zakresie zmian podatkowych, pełnienie funkcji MDR Oficera.

 • Wdrażanie nowych projektów w zakresie podatków takich jak wdrożenie PGK, APA, prowadzenie kontroli podatkowych.

 • Rozliczanie Spółek w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Katowicach i Legnicy.

 • Prowadzenie księgowości według standardów lokalnych i międzynarodowych, bieżąca kontrola wewnętrzna i weryfikacja polityki rachunkowości.

 • Prowadzenie audytów i kontroli zewnętrznych w zakresie rachunkowości i podatków.

 • Prowadzenie projektów w zakresie restrukturyzacji.

Kwalifikacje

Moje kwalifikacje i uprawnienia:

 • W 1991 roku ukończyłam Akademię Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) z tytułem Magistra Ekonomii

 • W 1998 roku ukończyłam Studia Podyplomowe ze specjalizacji - Podatki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

 • W 1998 roku ukończyłam Studia podyplomowe Rachunkowość i Kontrola Finansowa w Akademii Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny)

 • W 2008 roku ukończyłam Studia Podyplomowe - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie

 • W 2023 roku ukończyłam Studnia Podyplomowe - Doradztwo Podatkowe i Zarządzanie Podatkami - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • W 1999 roku uzyskałam Świadectwo Kwalifikacyjne dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe, Świadectwo Kwalifikacyjne nr 11690/99

Podnosiłam cyklicznie kwalifikacje również w ramach udziału w Konferencjach, Kursach i Szkoleniach organizowanych przez top firmy szkoleniowe: EY, PWC, Deloitte, BDO, KPMG w zakresie obowiązujących podatków i ich zmian, finansów i rachunkowości oraz innych w zakresie complains - zakaz konkurencji, przestrzegania przepisów z zakresu procedur AML i mentoringu.

Poznaj moją ofertę: